Monday, June 17, 2019

Forever | Season 2 Episodes in Full | Nickelodeon Israel

פוראבר 2: פרק 26 המלא | טין ניקעונה 2, פרק 26: המשימה | הגילמנים חוזרים בעונה חדשה וסוחפת! הקטור איש המוסד מציע לבתיה ודודו לחזור להיות צעירים לטובת משימה סודית ולייצג בכל זאת את ישראל באירוויזיון

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר 2: פרק 28 המלא | טין ניקעונה 2, פרק 28: מגניפיק | יולי מרגיעה את עומר. דפי וספייס נפגשות עם עו"ד טנצר המניאק. לימור מציעה הצעה לעומר גיגי. דויד מבקש עזרה מרומי.
פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

PAPAOUTAI | פוראבר 🎵 השירים | טין ניקPAPAOUTAI 🎵
P. Van Haver
ביצוע: לי בירן ויונה שבין

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 29 | טנצר על הסט | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 29 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניקפוראבר 2: פרק 29 המלא | טין ניק

עונה 2, פרק 29: מסיבת עיתונאים | יולי לא מאמינה שזה קורה לה. מישל כועסת על ניקולא ובתיה דואגת לדודו. דני מתקבלת למשלחת הישראלית. הקטור לוחץ על דודו בעניין השיר לאירוויזיון
פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 30 | שעת סטורי והצצה לפרק הבא | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 30 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר 2: פרק 30 המלא | טין ניקעונה 2, פרק 30: יש אישה גדולה מהחיים | כולם בשוק מהמעשה של דפי וספייס. דויד מתוודה בפני רומי. בתיה חושב שהיחידה שתוכל לשכנע את דפי וספייס היא דנה אינטרנשיונל. מסיבת המשלחות הגדולה יוצאת לדרך.
פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 33 | הבילוי המועדף על כוכבי פוראבר | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 33 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 34 | יונה שבין מאחורי הקלעים | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 34 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

מישל מזמינה את גל גדות לדייט בשידור | פוראבר 2 - מתוך פרק 34 | טין ניקפוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 35 | הדייט שבחיים לא תשכח | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 35 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניקכדברא 3 - פרקי הסיום | טין ניק

כדברא 3 | פרקי הסיום - ימים ראשון ושני בערוץ טין ניק וביוטיוב

כדברא 3: פרק 50 המלא | טין ניקיום האוקסוס - חלק ב' | לילה מנסה לברוח מהחדר האטום, אך הוא נעול. דקל ולוק יוצאים לחלץ אותה. אירה מתקשה לפענח את הקמייתא. נהר מגלה את התרגיל שליבי ועמית עשו לאביגיל. הלבה בבועה גואה, והר הגעש עומד להתפרץ.

פוראבר אפטר: פרק 37 | השאלון המהיר | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 37 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 38 | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 38 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 39 | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 39 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 40 | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 40 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

מישל גלסאז' - CA VA CA VA | פוראבר אפטר - פרק 41 | טין ניק

פוראבר אפטר - פרק 41 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניקעומר חזן עונה לשאלות שלכם | פוראבר אפטר - פרק 42 | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 42 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 44 | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 44 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

WATERLOO | פוראבר 🎵 השירים | טין ניקWATERLOO 🎵
B. Andersson/ B. Ulvaeus/ S. Andersson
מתוך פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 45 | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 45 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

LAISSE MOI T'AIMER | פוראבר 🎵 השירים | טין ניקLaisse Moi T'aimer 🎵
J.G Renard
מתוך פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניק

פוראבר 2: פרק 49 המלא | טין ניקפרק 49 - פספוסים | לכבוד סיום העונה, פרק שלם של פספוסים משתי העונות הראשונות של פוראבר

פוראבר 2: אירוע סיום העונה | טין ניקMOO MOO COW בגמר האירוויזיון | פוראבר 🎵 השירים | טין ניקMOO MOO COW 🎵
אורי גרוס / עמוס בן דוד
מתוך פוראבר 2 | ערוץ טין ניק

פוראבר אפטר: פרק 46 | מדברים על שיימינג | טין ניקפוראבר אפטר - פרק 46 | הסדרה שאחרי הסדרה. הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים, לסטורי של השחקנים, האודישנים לסדרה ואפילו ספוילרים לפרקים הבאים. חושבים שאתם מכירים את עומר חזן? יודעים הכל על אליאנה? זה הזמן לבדוק את זה...

פוראבר 2 | ימים א'-ה' בשעה 15:30 | רק בערוץ טין ניקדאלי לנצח 💞 | קאלי'ז מאש אפ 2 - הרגעים הגדולים | טין ניק

מתוך פרק 120 | קאלי'ז מאש אפ 2 - רק בערוץ טין ניק

יותר ניקלודיאון: Nickelodeon International Greenlights New Live Action Series 'The Covurts'!

Originally published: Saturday, May 11, 2019.

Additional source: Google Translate.
Follow NickALive! on Twitter, Tumblr, Reddit, via RSS, on Instagram, and/or Facebook for the latest Nickelodeon Israel and Teen Nick Israel News and Highlights!

No comments: