Saturday, May 25, 2019

Viacom Names Katarzyna Samojluk as New Country Manager for Poland; Vice President of it's Finance Group in Central and Eastern Europe and Israel

Viacom International Media Networks (VIMN) has named Katarzyna Samojluk as its new country manager of Viacom International Media Networks (VIMN) Polska and as the new Vice President (VP) of VIMN's finance group in Central and Eastern Europe and Israel (CEEI).


As the country manager for VIMN in Poland, Samojluk will be responsible for the results and further development of Viacom in the Polish market, and manage VIMN's regional office in Warsaw. In this position, she will report directly to Gabor Harsányi, VIMN's newly installed Vice President and General Manager for Central and Eastern Europe and Israel.

At the same time, she will serve as Vice President of the finance group in the countries of Central and Eastern Europe and Israel. In recent months, Samojluk has temporarily held the duties of country manager in Poland and the vice president for finance in the CEEI region.

Samojluk takes over from Dariusz Janczewski, who left VIMN Polska after serving as VIMN's General Director in Poland for seven years. In turn, the responsibilities of the General Manager of Viacom in the region of Central and Eastern Europe for the last few months were temporarily held by Elena Balmont, Senior Vice President (SVP) and General Director (GM), Viacom International Media Networks (VIMN) Russia, Georgia, Ukraine, the Baltic countries and CIS.

Samojluk has been with Viacom since 2014. Previously, she worked at Eli Lilly Polska, where she held positions related to finance and customer service, including financial director. Overall, she has over 15 years of experience, including in strategic business planning, financial and management accounting, and change management and restructuring of local activities. Viacom International Media Networks in Poland broadcasts several TV channels, including Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV Music, VH1, Comedy Central, Comedy Central Family and Paramount Channel HD. The company's offer also includes applications (including Nickelodeon Play, MTV Play, and Paramount Play) and websites offering a total of over 700 hours of video content, 100 games and 50,000. music videos.

Globally, the company is part of the Viacom group. According to data from the National Court Register from October 2016 to September 2017, the Polish branch of the Viacom International Media Networks group recorded an increase in sales revenues by 6.6 percent. up to PLN 73.32 million and PLN 13.73 million net profit (compared to PLN 16.06 million profit a year earlier).

From Wirtualnemedia.pl:

Katarzyna Samojluk szefową Viacomu w Polsce

Katarzyna Samojluk objęła stanowisko country managera Viacom International Media Networks w Polsce oraz wiceprezesa koncernu ds. finansów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Poprzednio Viacomem w Polsce zarządzał Dariusz Janczewski.

Jako country manager Katarzyna Samojluk będzie odpowiadała za wyniki i dalszy rozwój Viacomu na polskim rynku oraz zarządzała biurem w Warszawie. Na tym stanowisku raportować będzie bezpośrednio do Gabora Harsányi, wiceprezesa i general manager Viacomu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Izraelu.

Jednocześnie będzie pełniła funkcję wiceprezesa koncernu ds. finansów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Izraelu. W ostatnich miesiącach Katarzyna Samojluk tymczasowo pełniła już obowiązki country managera w Polsce i wiceprezesa ds. finansów w regionie CEEI.

Z Viacomem niedawno pożegnał się Dariusz Janczewski, którzy przez siedem lat był dyrektorem generalnym w Polsce.

Z kolei obowiązki general managera Viacomu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przez ostatnie klika miesięcy pełniła tymczasowo Elena Balmont, która na stałe pełni funkcję SVP i general managera w Rosji, WNP, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Katarzyna Samojluk w Viacomie od pięciu lat

Katarzyna Samojluk związana jest z Viacom od 2014 roku. Wcześniej pracowała w w Eli Lilly Polska, gdzie zajmowała stanowiska związane z finansami i działem obsługi klienta, m.in. była dyrektorem finansowym. Ogółem ma ponad 15 lat doświadczenia, m.in. w strategicznym planowaniu biznesowym, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzaniu zmianami i restrukturyzacji lokalnych działań. Viacom International Media Networks w Polsce nadaje kanały telewizyjne Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV Music, VH1, Comedy Central, Comedy Central Family oraz Paramount Channel HD. W ofercie koncernu są też aplikacje (m.in. MTV Play, Nickelodeon Play i Paramount Play) oraz witryny internetowe oferujące łącznie ponad 700 godzin treści wideo, 100 gier i 50 tys. teledysków.

Globalnie spółka jest częścią koncernu Viacom. Według danych z KRS od października 2016 do września 2017 r. polski oddział koncernu Viacom International Media Networks zanotował wzrost wpływów sprzedażowych o 6,6 proc. do 73,32 mln zł oraz 13,73 mln zł zysku netto (wobec 16,06 mln zł zysku rok wcześniej).

###

Update (20/5) - from media2.pl:

Katarzyna Samojluk Country Managerem w polskim oddziale Viacom

Viacom International Media Networks (VIMN) poinformował o awansie Katarzyny Samojluk na stanowisko VP, Finance w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Izraelu (CEEI) oraz Country Managera VIMN Polska.

Katarzyna Samojluk na stanowisku VP, Finance związana jest z Viacom od 2014 roku. Jest ekspertem w dziedzinie finansów z silną orientacją biznesową i z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w międzynarodowy środowisku m. in. w strategicznym planowaniu biznesowym, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzaniu zmianami i restrukturyzacji lokalnych działań. Przed rozpoczęciem pracy w Viacom, Katarzyna Samojluk piastowała stanowiska związane z finansami i działem obsługi klienta w Eli Lilly Polska, gdzie ostatecznie objęła stanowisko dyrektora finansowego.

Przez ostatnie klika miesięcy obowiązki General Managera VIMN w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pełniła tymczasowo Elena Balmont, która na stałe pełni funkcję SVP, General Manager w Rosji, WNP, Ukrainie i krajach bałtyckich. W tym czasie Katarzyna Samojluk wypełniała tymczasowo obowiązki Country Managera na Polskę oraz VP, Finance w regionie CEEI. Z dniem dzisiejszym oba stanowiska objęła na stałe. W roli Country Managera Katarzyna będzie reprezentowała Viacom w kraju i zarządzała biurem w Warszawie. Będzie również odpowiedzialna za wyniki i dalszy rozwój firmy na polskim rynku. Na tym stanowisku raportować będzie bezpośrednio do Gabora Harsanyi, VP, General Manager VIMN w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Izraelu.

Viacom oferuje zróżnicowane portfolio międzynarodowych tematycznych kanałów telewizyjnych w Polsce, w tym kultowe brandy, jak Comedy Central, Comedy Central Family, MTV Polska, MTV Music, Paramount Channel, Nickelodeon, Nicktoons i Nick Jr., a także usługi SVOD, Paramount Play.

Viacom International Media Networks w Polsce posiada w swoim portfolio kanały telewizyjne Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV Music, VH1, Comedy Central, Comedy Central Family oraz Paramount Channel HD. Dopełnieniem linearnej oferty są aplikacje (m.in. MTV Play, Nickelodeon Play i Paramount Play) oraz witryny internetowe oferujące łącznie ponad 700 godzin treści wideo, 100 gier i 50 000 teledysków. Globalnie spółka jest częścią koncernu Viacom.

###

Update (25/5) - In additional news, Viacom International Media Networks (VIMN) Polska has reported that the company earned PLN 80.88 million in revenues over the last year (up 10.32 percent than a year earlier), whilst it earned PLN 8.34 million in net profit (down from 13.73 million the previous year). From Wirtualnemedia.pl:

Viacom w Polsce: wpływy o 10 proc. wyższe, zysk zmalał z 13,7 do 8,3 mln zł

W minionym roku finansowym spółka VIMN Poland, oddział koncernu Viacom International Media Networks, zanotowała 80,88 mln zł wpływów (10,32 proc. więcej niż rok wcześniej) oraz 8,34 mln zł zysku netto (przed rokiem było to 13,73 mln zł).

Według sprawozdania złożonego w KRS przychody VIMN Poland od października 2017 do września ub.r. wyniosły 80,88 mln zł, co wobec 73,32 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 10,32 proc.

VIMN Poland nadaje polskie wersje stacji MTV, VH1, MTV Music, Comedy Central, Comedy Central Family oraz Paramount Channel HD, a także własne kanały dziecięce Nickelodeon, Nick Jr i NickToons. Ponadto zarządza serwisami internetowymi i aplikacjami mobilnymi związanymi z jej tymi markami.

Stacje z oferty firmy są dostępne w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych. Zdecydowanie najpopularniejszy jest Nickelodeon - według danych Nielsen Audience Measurement w całym ub.r. miał 0,599 proc. udziału w rynku oglądalności (wobec 0,714 proc. rok wcześniej). Nick Jr miał w ub.r. 0,38 proc. udziału, Comedy Central - 0,377 proc., Paramount Channel HD - 0,231 proc., NickToons - 0,139 proc., MTV Music Polska - 0,027 proc., a VH1 - 0,014 proc.

W sprawozdaniu firma zaznaczyła, że w poprzednim roku finansowym „kontynuowała dużą aktywność na rynku mediów w zakresie produkcji audycji telewizyjnych oraz wydarzeń o charakterze muzycznym i rozrywkowym”, a także „istotnie zwiększyła zakres i wolumen usług z zakresu mediów i technologii świadczonych na rzecz innej spółki z grupy Viacom”.

Więcej na pensje i usługi obce

Koszty operacyjne VIMN Poland zwiększyły się w skali roku z 56,34 do 69,35 mln zł, czyli o 23,1 proc.

Firma zdecydowanie najwięcej przeznacza na usługi obce (rok do roku te wydatki wzrosły z 27,31 do 30,32 mln zł) oraz wynagrodzenia (w górę z 17,57 do 24,67 mln zł) plus ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (z 2,13 do 3,6 mln zł). Z kolei koszty amortyzacji zmalały z 6,12 do 5,78 mln zł.

W konsekwencji zysk netto firmy w zeszłym roku rozrachunkowym wyniósł 8,34 mln zł, wobec 13,73 mln zł rok wcześniej. Ten zysk, tak samo jak w poprzednich dwóch latach, ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy.

Przedstawiciele VIMN Poland nie komentują wyników finansowych spółki. Firma przyjęła taką zasadę, ponieważ należy ona do koncernu Viacom notowanego na amerykańskiej giełdzie.

###

More Nick: The Polish Red Cross Partners with Nickelodeon for New 'PAW Patrol' Safety and Wellbeing Educational Program!

Originally published: Saturday, May 18, 2019.
Follow NickALive! on Twitter, Tumblr, Reddit, via RSS, on Instagram, and/or Facebook for the latest Nickelodeon International and Viacom News and Highlights!

No comments: